Hållbart

Ordet ”hållbart” betyder väldigt mycket för mig. Hållbart är viktigt