PK


2
Jag läste precis ett blogginlägg om det där modeuttrycket PK….  Nedanför inlägget fanns en kommentar som fick mig att börja fundera. ”För mig innebär det att vara politiskt korrekt att tycka som landets ledande journalister och den politiska eliten. Att tycka tvärt om då är man politiskt inkorrekt.” ”Att tycka som […]

PK-demokrati är i alla fall mitt enda alternativ