Jag läste en text med rubriken; Välkommen till värdegrundslandet, som en vän länkat på Facebook.

Håller med om Per Brinkemos syn på svensken i gemen och dennes förhållande till religion. Men han missar målet trots att han nämner unga i dagens pingströrelse.

Det finns en privat och individuell sida i att ha en tro. Allt är inte samhälle och klan. Att vara religiös behöver inte betyda levnadsregler och grupptillhörighet i första hand. Så är det absolut inte för mig!

Om jag ska sticka ut näsan så tycker jag att ”klaner” finns i vårt land också. Om än inte på samma grunder som de religiösa från Somalia.

I alla grupper finns koder, informella regler, som styr hur medlemmar ska vara för att passa in och få tillgång till grupptillhörigheten. I Sverige är det inte religiösa grupperingar, utan här kan det i stället handla om S-partiet, Scouterna, arbetslaget, skolklassen eller fotbollsklubben.

Överallt är det ofta dominerande personer som ser till att upprätthålla reglerna, de som inte blir godkända av ”makten” i grupperingen kan heller inte göra karriär upp i toppen.

Maktutövning ser olika ut i olika konstellationer. I den lilla gruppen går det ju aldrig så långt att de tar till vapen eller dödar varandra, utom möjligen i väldigt speciella fall.

I Somalia och i världen blir det en annan nivå. Men mönstret är det samma som jag ser det. Det är bara metoderna som skiljer. Det handlar om makt och då blir religion ofta ett bra verktyg. Men konflikter som leder till våld stämmer med religionens innersta väsen.

Syftet med alla religioner och all Gudstro är ändå att leda oss till att vara goda människor. Vi ska ha omtanke om vår nästa och den här planeten.

Det är så många som drar alla över en kam, som verkar tro att alla muslimer är fundamentalister. Så är det ju inte. Jag har som kristen, diskuterat just gudstro med en muslimsk kvinna en gång. Vi var helt överens i vår tro, vi har samma grund hon och jag. För både henne och mig handlar inte religion om motsättningar och att predika och övertyga andra.

Vi var överens om att religion handlar om den privata sfären, om att först och främst vara en god människa och ta hand om andra och om planeten vi bor på.

Personligen brukar jag säga att det är MÄNniskor som skapat motsättningar och krig i religionens namn. Inte Gud!

Jag har vuxit upp med pingströrelsen och jag har sett både fundamentalister och de godaste av goda. Jag känner till baksidan av religion men jag vet också att det finns något mer där än det MÄNniskorna skapar, något som vi saknar i det moderna samhället. Det bor en trygghet att veta att det finns något som är större än en själv, något som finns där oavsett vad jag gör eller vem jag är… Så är det för mig i alla fall.

Wikipedias definition av värdegrund:

Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.”

Jag tycker i alla fall att det verkar ha samma syfte som jag anser är religionens innersta väsen… ungefär…

Cicci Wik
cicci@cvea.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.