Ur GP 1/7 1997

Upphandling skall spara pengar

Iva Cleve tar i en insändare 12 juni upp det faktum att vi i stadsdelsnämnden Centrum beslutat upphandla verksamheten vid äldreboendet Landalahus i konkurrens. Det gör vi för att spara pengar men enbart under förutsättning att vi kan behålla en god kvalitet i omsorgen om pensionärerna.

Stadsdelsnämnden Centrum saknar ungefär 15 miljoner i budgeten för 1998. För att vi ska klara vår ekonomi kommer det att krävas förändringar som på olika sätt kommer att beröra både barn och gamla. En av de åtgärder vi beslutat om är att ta in anbud på driften av Landalahus.

Särskilda krav på anbuden
Genom att konkurrerande firmor och de som arbetar vid Landalahus får möjlighet att lämna ett pris på att driva verksamheten hoppas vi få ned kostnaderna med flera miljoner kronor. Erfarenheterna från andra upphandlingar visar att kostnaderna minskat rejält. Men det får inte bli på bekostnad av kvaliteten. Därför har vi särskilda krav på de anbud vi kommer att ta in. Vi anger bland annat 15 kvalitetsmål som ska vara vägledande för verksamheten. Bland dem kan nämnas att omvårdnaden skall vara anpassad efter den enskilda pensionärens behov, att vård och service ska präglas av tillgänglighet, kontinuitet, respekt och lyhördhet samt att pensionärerna ska erbjudas meningsfyllda aktiviteter utifrån sina önskemål och sin förmåga.

Caterina Franceschi(s)

Ordförande i SDN Centrum


Ur GP 2/7 1997

Moderat s-politik i SDN Centrum

Samtidigt som vi socialdemokrater kritiserar moderater och folkpartister i Göteborg för att de vill privatisera kommunala bolag och lägga ut annan verksamhet på privata entreprenörer, vill Caterina Franceschi, ordförande i SDN Centrum, nu göra samma sak.

Utan samråd med de fackliga organisationerna har hon gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för Landalahus. Orsaken är att man vill spara drygt två miljoner kronor. Trots att personalen tagit fram ett genomarbetat sparförslag som skulle spara in de här pengarna med marginal är Caterina Franceschi inte intresserad.

För mig framstår detta agerande som helt i linje med den politik som moderater och folkpartister i Göteborg vill föra. De vill privatisera av ideologiska skäl.

I samband med budgetbehandlingen i kommunfullmäktige ställde sig Caterina Franceschi liksom jag själv och övriga s-ledamöter bakom avsnittet personal- och organisationsutveckling. Där står bland annat att ”vi skall ha ett konstruktivt och förtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna”.

Det SDN nu gör, att helt strunta i de anställdas förslag som skulle ge samma besparingar som en privatisering, går stick i stäv med vad vi enades om för bara några dagar sedan.

Erfarenheter från tidigare privatiseringar visar att såväl kraftiga personalminskningar som betydligt fler deltidstjänster blir resultatet. Även detta strider mot de intentioner som både kommunledningen och de fackliga organisationerna ställt sig bakom – nämligen att eftersträva tjänster som de anställda kan leva på. Det klarar man inte på den lön som en deltidsanställt vårdbiträde har.

Som representant för de kommunalanställda i centrum vill jag uppmana Caterina och övriga s-ledamöter i SDN Centrum att tänka om. Lev upp till de socialdemokratiska idéer och intentioner som ni tidigare ställt er bakom. Avbryt upphandlingsförfarandet och sätt er vid förhandlingsbordet med de anställda.

Som socialdemokrat och fackligt aktiv förväntar jag mig att de representanter jag röstat fram också skall föra socialdemokratisk politik – inte moderatpolitik.

KERSTIN BILLMARK

Kommunfullmäktigeledamot (s)

(Ciccis anmärkning: K.B var och är kanske fortfarande ordförande i Svenska Kommunalarbetarförbundet sektion 17)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.