…rasismen är utbredd i dagens Sverige och Europa. Denna rasism är sällan av biologiskt slag, som tror på fasta rasskillnader och rashierarkier. Den bygger snarare på uppfattningen att människor av olika skäl är till den graden olika att detta legitimerar att de ska hållas isär och behandlas olika.

Huruvida det är etnicitet, kultur eller religion som påstås göra människor olika spelar här mindre roll. Det avgörande är att olikheterna ursäktar eller rent av uppmuntrar till att vissa utesluts från rättigheter som andra har.

Denna rasism existerar och växer i dagens Sverige. Den drabbar invandrare och flyktingar liksom unga svenskar som växer upp i segregerade områden och av många ”med-borgare” uppfattas som icke-svenskar. I debatten om Sverigedemokraternas framgångar skjuts denna verklighet ofta i bakgrunden till förmån för två andra argument.

Det ena är att många som röstar på Sverigedemokraterna bara visar sitt missnöje med den etablerade politiken. Det andra argumentet är att de som stämplar Sverigedemokraterna som rasistiskt ifrågasätter SD-väljarnas grundläggande rätt, nämligen rätten att fritt uttrycka sina politiska preferenser i en demokrati.

Båda argumenten inkluderar en problematisk sammanblandning mellan respekten för allas lika rätt att ha åsikter och idén om att alla åsikter ska respekteras. Denna sammanblandning spelar Sverigedemokraterna i händerna.”
Citatet är hämtat ur DN Debatt 28 september 2014.

Mina reflektioner

Flera gånger har jag kritiserat SD på Facebook och jag har fått båda argumenten mot mig. En person påstod till och med att det var diktatur att kritisera dem. Men jag skulle nog vilja påstå att det vore en större diktatur om ingen får kritisera!

Ett parti som har sina rötter i en ideologi som skiljer på folk och folk kan aldrig bli demokratisk anser jag. När VI får vara kvar och DOM ska ut ur landet. Eller åtminstone inte få komma hit…

Ponera att SD skulle få som de vill. Partiet har en budget där en liten liten del ska gå till hjälp på plats medan i stort sett ALLT som i dag går till flyktingar och migration ska dras in. När jag tänker på vad som rapporteras i nyheterna om miljoner och åter miljoner som flyr till närliggande länder och inom sina länder. Hur har de då tänkt att denna lilla lilla summa ska kunna hjälpa på plats…?

Oavsett, jag är i min fulla rätt att vara kritisk mot SD. Något annat vore diktatur faktiskt! Men att samtidigt dra alla väljare över samma gräns vore fel. Jag är inte som personen i det här samtalet, jag skulle gärna vilja veta hur de tänker de som röstat på partiet.

Å vad nu än alla som ansluter sig till VI och tycker att DOM inte har här att göra så anser JAG att DOM är lika mycket människor som VI. Att påstå något annat är inte demokrati och jag är stolt över att vi i det här landet har hjälpt så många att få en ny chans i livet. För även om det oftast är problemen som lyfts i medier och när SD tar upp det här med integration, så FINNS det många som har fått ett bra liv här. Som är med bland oss svenskar och lever ihop med oss på ett naturligt och bra sätt.

Därför tycker jag att författarna har helt rätt. Använd FNs konvention och se hur långt SD kommer med sitt sätt att resonera!!

”…Sverige ska följa paragraferna i den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, det vill säga ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung”. I linje med förre diskrimineringsombudsmannen Peter Nobels förslag förra året (UNT 7/8 2013) bör tillträdande regering i sin regeringsförklaring deklarera att Sverige avser följa den FN-konvention vi undertecknat men aldrig verkställt, och som förpliktar oss att ”förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering”….”

 

Kanske skulle många som valde att rösta på SD den här gången välja ett annat parti i nästa val då!?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.